• Image of "Teal Kimona"
  • Image of "Teal Kimona"

Long teal kimono sweater.